Chuyển đổi số trong giáo dục gặp những khó khăn, thử thách gì?

Mức độ quan trọng của giáo dục chính là một trong những điều chúng ta không thể bàn cãi được bởi đây chính là một trong những nhân tố quan trọng để phát triển con người. Do đó chuyển đổi số  đang dần thay thế hoàn toàn phương pháp học truyền thống để con người […]

Scroll to top