Dạy học phát triển năng lực: Triển khai nội dung theo phương pháp SMART

Trong dạy học phát triển năng lực, mục tiêu học tập/mục tiêu khóa học cần được xác định rõ ràng, có thể đo lường và định lượng để người học có thể chủ động học tập. Vì vậy, mục tiêu bài học cần thay đổi theo hướng lấy người học làm trung tâm. Để làm được điều này, mục tiêu bài học phải dựa trên nguyên tắc SMART. Để hiểu rõ hơn, hãy cùng Cloudclass tìm hiểu nhé!

Việc áp dụng phương pháp SMART trong giảng dạy dự đoán được hiệu quả giảng dạy của giáo viên và đảm bảo sự tiến bộ trong quá trình phát triển của học sinh ở mọi cấp độ.

S – Specific (cụ thể và chi tiết) trong dạy học phát triển năng lực

Khi viết mục tiêu bài học dạy học phát triển năng lực, hãy sử dụng ngôn ngữ rõ ràng, trực tiếp. Điều này giúp việc giao tiếp với người học trở nên dễ dàng hơn và cho họ biết chính xác những gì họ cần làm. Điều này còn giúp học sinh biết được kết quả chính xác sau khi hoàn thành bài học. Đây là bước đầu tiên trong quá trình dạy học và phát triển các kỹ năng mà giáo viên phải nắm vững.

S – Specific (cụ thể và chi tiết) trong dạy học phát triển năng lực
S – Specific (cụ thể và chi tiết) trong dạy học phát triển năng lực

M – Measurable (Có thể đo lường được)

Khi viết mục tiêu bài học trong dạy học phát triển năng lực cần xác định xem người học có thể tiếp cận và đạt được những mục tiêu đó hay không. Điều này chỉ có thể thực hiện được nếu mục tiêu có thể đo lường được. Tiêu chí đo lường được có thể được thể hiện thông qua số lượng, tần suất, độ dài, số câu, v.v.. Ví dụ, cuối bài học sinh có thể trình bày 3 chi tiết. Với ít nhất 3 lời giải, học sinh có thể viết được một đoạn văn dài 15 câu,…

A – Attainable (Có thể đạt được)

Giai đoạn dạy học phát triển năng lực này đòi hỏi phải nhấn mạnh đến tính phù hợp/khác biệt khi viết mục tiêu học tập. Rõ ràng là có bao nhiêu học sinh trong lớp tùy theo khả năng và trình độ. Vì vậy, thay vì viết mục tiêu bài học cho 100% học sinh, giáo viên có thể viết mục tiêu học tập phù hợp, đảm bảo học sinh có thể đạt được mục tiêu đó.

Ví dụ: 100% học sinh biết viết đoạn văn 20 dòng, 30% học sinh biết viết đoạn văn 40 dòng bao gồm cả câu mở đầu và câu kết thúc,…

Phương pháp SMART được áp dụng trong giảng dạy và phát triển năng lực trên hệ thống LMS giúp người học đạt được mọi mục tiêu.

R – Result Oriented (Định hướng kết quả)

Kết quả mục tiêu bài học trong dạy học phát triển năng lực cần được thể hiện dưới dạng sản phẩm chi tiết hơn là những cách diễn đạt chung chung như “hiểu”, “nắm bắt”, “có thái độ tích cực”, “có yêu thương”…

Các loại sản phẩm cụ thể có thể là bài thuyết trình, đoạn văn, tranh luận, áp phích, thí nghiệm, bài toán, v.v. Ví dụ: Học sinh thể hiện tinh thần bảo vệ môi trường thông qua các bài văn, tiểu luận.

R – Result Oriented (Định hướng kết quả)
R – Result Oriented (Định hướng kết quả)

T – Time-bound (thời gian cụ thể)

Mục tiêu bài học của phương pháp dạy học phát triển năng lực này yêu cầu giáo viên phải chỉ rõ lượng thời gian học sinh phải hoàn thành nhiệm vụ hoặc đáp ứng yêu cầu. Đây có thể là phần cuối của một bài học, một hoạt động đọc văn bản hoặc một thí nghiệm.

Việc giới hạn thời gian dành cho mục tiêu học tập giúp học sinh và giáo viên có trách nhiệm hơn trong quá trình học tập và là công cụ hữu hiệu để phân biệt học sinh.

Kết luận

Viết mục tiêu bài học theo nguyên tắc SMART đặc biệt cần thiết khi lớp học áp dụng mô hình dạy học phát triển năng lực. Chỉ khi giáo viên đảm bảo mục tiêu bài học bám sát nguyên tắc này và học sinh thực sự nắm vững được mục tiêu bài học thì việc học mới có thể chuyển từ mô hình dạy học truyền thống sang mô hình dạy học mới.

Xem thêm:

Scroll to top