Learners personas và bí quyết xây dựng chân dung người học hiệu quả

Learners personas là gì? Có thể nhiều người chưa biết để đảm bảo tính hiệu quả của quá trình đào tạo không chỉ giới hạn ở việc cung cấp kiến ​​thức mà còn mở rộng đến việc hiểu rõ hơn về người học. Đây là cơ sở để xây dựng khái niệm “Learners Personas” – […]

Scroll to top