Learning Analytics – Xu hướng mới của lĩnh vực đào tạo và phát triển

Learning Analytics là gì? Khi cuộc cách mạng kỹ thuật số ngày càng định hình cách chúng ta học hỏi và phát triển, việc tận dụng dữ liệu để nắm bắt những hiểu biết quan trọng về học tập đã trở thành một phần quan trọng của ngành giáo dục. Learning Analytics chính là một […]

Nền tảng học và thi trực tuyến – “Checklist” 1 số chức năng cần biết

Việc sử dụng các nền tảng học và thi trực tuyến đang trở thành xu hướng ngày càng phổ biến trong các tổ chức giáo dục hiện đại. 70% công ty lớn nhỏ đã áp dụng e-learning và trắc nghiệm làm công cụ đào tạo chính thức cho học viên. Tuy nhiên, để đạt được […]

Scroll to top