Giáo dục elearning và giáo dục truyền thống có sự khác biệt gì?

Cùng với sự phát triển nhanh chóng công nghệ 4.0, nền giáo dục ngày nay cũng có những thay đổi nhất định. Quan trọng nhất là sự xuất hiện của phương pháp giáo dục elearning.  Phương pháp học trực tuyến được sử dụng nhiều nhất trong mùa dịch Covid-19, gần như đã trở thành phương […]

Quản lý dạy học trực tuyến: Giải pháp hiệu quả nhất cho giáo viên

Quản lý dạy học trực tuyến luôn đòi hỏi sự linh hoạt, sáng tạo của giáo viên. Họ phải học và áp dụng các công nghệ mới để tạo ra môi trường học tập trực tuyến chất lượng cao. Tuy nhiên, việc lựa chọn giải pháp phù hợp, hiệu quả để đảm bảo quá trình […]

Scroll to top