Vai trò hệ thống e Learning trong nền giáo dục hiện nay

Thuật ngữ “hệ thống e Learning” và “virtual learning” đã trở nên phổ biến kể từ lần đầu tiên xuất hiện tại hội thảo quốc tế về CBT vào tháng 10 năm 1999. Dựa trên những nền tảng này, một khái niệm mới về môi trường học tập chuyên nghiệp – “E-Learning” đã được giới […]

Scroll to top