Lớp học thông minh – Mô hình lớp học mới trong thời đại công nghệ 4.0

Lớp học thông minh là gì? Trong xu thế hội nhập hiện nay, việc ứng dụng tin học trong giáo dục đang phát triển mạnh mẽ và ngày càng khẳng định vai trò to lớn đối với giáo dục. Một trong những giải pháp thông minh mà Nền tảng cloudclass muốn gửi đến các bạn […]

Scroll to top